صفحه اصلی
آموزش
فیلم و انیمیشن
چک لیستهای ایمنی
اخبار
نظرسنجی

راه اندازی سامانه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

راه اندازی سامانه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حفظ سلامت نیروی کار کشور و مقابله با حوادث و بیماریهای ناشی از کار و به تبع آن دستیابی به توسعه فرهنگ ایمنی و ایجاد شرایط کار مناسب برای کارگران بی تردید یکی از عوامل تأثیر گذار بر بهره وری و از استراتژیهای اصلی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد. در این راستا و یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف آموزش کارگران و کارفرمایان و پیمانکاران و آشنا نمودن آنها با خطرات محیط کار می باشد . لذا بدین منظور و به استناد مواد 13،85 و91 قانون کارجمهوری اسلامی ایران آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که از اهداف آن ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی در تمام فعالیت های محوله و ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور می باشد مورد تصویب شواریعالی حفاظت فنی رسیده و در اجرای تبصره بند 3 دستور العمل اجرایی آیین نامه مذکور و به منظور وحدت رویه در تشکیل پرونده ها و ایجاد بانک اطلاعاتی، سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور با همکاری اداره کل بازرسی کارو کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار سراسرکشور راه اندازی و سرانجام در تاریخ 30 مهر ماه سال1393 توسط جناب آقای مهندس هفده تن معاون محترم روابط کار رونمایی گردید و به مورد اجرا گذاشته شد.
   1396/9/28 10:45

نحوه ارجاع پرونده حوادث ناشی از کاربه هیئت کارشناسی از منظرحقوقی
ایمنی و پیشگیری از حوادث در کارگاههای ماشین افزار
وظایف کارگران و کارفرمایان درقبال ایمنی
بهداشت روانی درمحیط کار
رویکردمدیریت ایمنی منابع انسانی
مواد خفقان آورشیمیایی منواکسیدکربن
سایتهای سلامتی وایمنی
سایتهای مرتبط
مجموعه کتابهای ایمنی و بهداشت کار
مجموعه vcd های آموزش ایمنی
پوسترهای آموزشی
شرکت های مجازفروش وسایل حفاظت فردی
جزوات آموزشی طرح بارش
راهنمای متقاضیان سخت وزیان آور
لیست کلی ارسالی به تامین اجتماعی تا مورخ 930225
لیست کلی اعتراضات ارسالی به تامین اجتماعی تا مورخ 921220
آئین نامه امور پیمانکاری
سامانه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران
نظرسنجی
  • پایگاه اطلاع رسانی بازرسی کار را چگونه ارزیابی میکنید؟

    • خوب
    • متوسط
    • ضعیف


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره بازرسی کار استان اصفهان می باشد. طراحی سایت با ParsCMS