صفحه اصلی
آموزش
فیلم و انیمیشن
چک لیستهای ایمنی
اخبار
نظرسنجی

فرم درخواست بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران

                                              بسمه تعالی                                            شماره ................................         
                                                                                                                                                                                                                                                  تاریخ .................................
کانون انجمنهای صنفی مسوولین ایمنی فنی وبهداشت کار استان اصفهان
با سلام و احترام
با توجه به ماده 2 آیین نامه اجرایی ایمنی پیمانکاران، اینجانب با مشخصات و اطلاعات زیر متقاضی اخذ پروانه تایید صلاحیت ایمنی می باشم، لذا ضمن تحویل مدارک مورد نظر خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به عمل آید.
مشخصات  پیمانکار
نام و نام خانوادگی پیمانکار(حقیقی و حقوقی)                                                                                    کد ملی
نشانی دفتر یا محل کار پیمانکار
 
تلفن دفتر:                                                                                        تلفن همراه:
تعداد کل شاغلین
 
 
مشخصات پیمان ها
زمینه فعالیت پیمانکار
نشانی محلهایی که در حال حاضر پیمانکار فعالیت دارد:
 1.                                                                                          مدت پیمان از                   لغایت                تعداد کارکنان           
 2.                                                                                          مدت پیمان از                   لغایت                تعداد کارکنان           
 3.                                                                                          مدت پیمان از                   لغایت                تعداد کارکنان           
 4.                                                                                          مدت پیمان از                   لغایت                تعداد کارکنان           
 5.                                                                                          مدت پیمان از                   لغایت                 تعداد کارکنان           
 
 
                  
 
 
تعهدات
پیمانکار متعهد می گردد :
 1. کلیه اطلاعات مورد نیاز را در موعد مقرر  به طور دقیق و صحیح ارایه نماید.
 2. کلیه حوادث ناشی از کار را در هریک از پیمانها به استناد ماده 95 قانون کار به اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی محل اطلاع دهد.
 3. هرگونه تغییر در اساسنامه و مدیریت شرکت، مکان دفتر و محل پیمان و انعقاد پیمانهای جدید را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اطلاع دهد.
 
                                                                                  نام و نام خانوادگی متقاضی                                      
                                                                                         مهر  و امضاء                                               
   1396/4/23 13:28

نحوه ارجاع پرونده حوادث ناشی از کاربه هیئت کارشناسی از منظرحقوقی
ایمنی و پیشگیری از حوادث در کارگاههای ماشین افزار
وظایف کارگران و کارفرمایان درقبال ایمنی
بهداشت روانی درمحیط کار
رویکردمدیریت ایمنی منابع انسانی
مواد خفقان آورشیمیایی منواکسیدکربن
سایتهای سلامتی وایمنی
سایتهای مرتبط
مجموعه کتابهای ایمنی و بهداشت کار
مجموعه vcd های آموزش ایمنی
پوسترهای آموزشی
شرکت های مجازفروش وسایل حفاظت فردی
جزوات آموزشی طرح بارش
راهنمای متقاضیان سخت وزیان آور
لیست کلی ارسالی به تامین اجتماعی تا مورخ 930225
لیست کلی اعتراضات ارسالی به تامین اجتماعی تا مورخ 921220
آئین نامه امور پیمانکاری
سامانه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران
نظرسنجی
 • پایگاه اطلاع رسانی بازرسی کار را چگونه ارزیابی میکنید؟

  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره بازرسی کار استان اصفهان می باشد. طراحی سایت با ParsCMS